Minimum Viable Product ja palveluiden ostaminen

Minimum viable productin (MVP) käsite on tuttu tuotekehityksestä. Ajatuksena on tehdä nopeasti ensimmäinen versio mahdollisimman yksinkertaisella ja silti toimivalla kokoonpanolla, ja testata se pienellä yleisöllä. Palautteen perusteella tuotetta lähdetään jatkokehittämään ja parantamaan. Näin saadaan todennäköisemmin…

Jatkuvuudenhallinta osa 5: Kuka sammutti valot?

Valtaosan jatkuvuudenhallinnan hankkeista olen vetänyt viisivaiheisen raamin mukaisesti: analysointi, strategia, toteutus, kouluttaminen ja harjoittelu. Harjoittelun tärkeyttä ei mitenkään voi korostaa tarpeeksi. Olet juuri niin hyvä kun viimeisin harjoituksesi osoittaa ja harjoittelua lisäämällä voit kehittyä merkittävästi.…

Osa 4: Astu ruohonjuuritasolle ja unohda hetkeksi suuret uhat

Kaiken ei aina tarvitse olla suurta jatkuvuudenhallinnassakaan. On todennäköistä, että yrityksenne saa enemmän hyötyjä lyhyellä tähtäimellä pienistä kehityshankkeista, jotka koskettavat jokaista työpäivää. Jatkuvuudenhallinnan analysointivaiheessa keskitytään suuriin häiriöihin, jotka vaarantavat liiketoiminnan väliaikaisesti tai pysyvästi. Pienet häiriötekijät…

Osa 3: Jatkuvuudenhallinta osana liiketoimintaprosesseja

Tavallisin jatkuvuudenhallinnan toteutus on perustaa hanketta varten projekti. Tätä puoltavat myös monet kansainväliset parhaat käytännöt ja pääsääntöisesti jatkuvuudenhallinnan ammattilaiset ovatkin myös kokeneita projektipäälliköitä. Kannatan projektin perustamista etenkin jatkuvuudenhallinnan ensiaskeleita ottaessa, mutta miten käy, kun projekti…

Osa 1: Kuka vastaa jatkuvuudenhallinnasta?

-Yrityksen operatiivinen johto. Vastaus on yksinkertainen ja tavallaan itsestäänselvyys, mutta käytännössä asiat eivät aina ole näin. Olen nähnyt valtavasti tapauksia, joissa johto ei tunnista tätä vastuuta. Pyritään jopa ulkoistamaan vastuu organisaation ulkopuolelle. Tämä kielii heikosti…

Kannattaako jatkuvuudenhallinta?

Kannattaako jatkuvuudenhallinta?

Jatkuvuudenhallinta (Continuity Management) on mielestäni kenties yksi pienimmälle huomiolle jäävä toiminne pohjoismaisissa organisaatioissa. Meillä on geologisesti turvallinen sijainti, stabiili yhteiskunta, eivätkä konfliktit uhkaa liiketoimintaa. Jos uusia uhkia liiketoiminnalle ei tunnisteta, voi yritysjohto helposti päättää, ettei…