Muutosten johtaminen

Muutosten johtaminen

Hankkiessasi muutoksenhallinnan palveluna Laavu Solutionsilta varmistat, että projekti valmistuu ajallaan, otetaan käyttöön suunnitellusti, ja toimii tehokkaasti.

Jopa kolme neljästä IT-muutosprojektista epäonnistuu. Syynä voi olla osaamisen tai ajan puute, uuden teknologian käyttöönoton haastavuus, tai riittämätön henkilöstön huomioiminen. Myös digitalisaatio on mitä suurimmassa määrin muutos, jonka hallinnassa ja johtamisessa voimme olla avuksi.

Käytössäsi on kokeneiden ja sertifioitujen projektipäälliköidemme asiantuntemus erilaisista muutosprojekteista vuosien varrelta. Suunnittelemme ja toteutamme jokaisen muutoksen yhteistyössä yrityksen johdon kanssa, organisaation tarpeita ja muutosvalmiutta sekä muutoksen suuruutta silmällä pitäen. Huolehdimme tarvittaessa myös kohderyhmien välisestä viestinnästä, kouluttamisesta, ja muutosprojektin seurannasta.


Haluatteko tehostaa merkittävästi toimintatapojanne?