Läpinäkyvyys toimitusprosessin keskiössä

Läpinäkyvyys toimitusprosessin keskiössä

Asiantuntijapalveluita ostettaessa on tärkeää, että ostamisen vaikeus minimoidaan. Epäröinti palveluhankinnassa on ymmärrettävää, jos asiakkaan ei ole mahdollista täysin nähdä, kuinka tarjottu palvelu vastaa tarvetta. Kukapa tahtoisi ostaa sikaa säkissä?

Me täällä Laavu Solutionsilla olemme halunneet edistää ketterän ja läpinäkyvän palveluostamisen kulttuuria. Läpinäkyvyys on Laavun toimitusprosessin keskiössä prosessin alusta loppuun, laajuudesta riippumatta. Säännöllisellä asiakaskontaktilla ja palvelukokonaisuuden läpinäkyvyydellä asiakkaalla on jatkuvasti kattava käsitys prosessin sisällöstä ja kulusta. Näin asiakas tietää tarkalleen minkälaista vastinetta hän saa.

Tämän lisäksi asiakasyrityksen näkökulmasta palvelukokonaisuuden räätälöitävyys on tärkeässä asemassa palvelua ostettaessa. Sopivan kokoisiksi mitoitetuilla palvelukokonaisuuksilla vastaamme tarkasti asiakkaan oikeaan tarpeeseen. Laavun toimitusprosessin perusta on huolellisessa tarvekartoituksessa, jossa asiakkaan tarpeet mitoitetaan tarkasti oikeanlaisen palvelukokonaisuuden rakentamiseksi.

Laavun toimitusprosessi alkaa aina yksityiskohtaisella tarvekartoituksella, missä asiakkaan nykytilanne ja muutostoiveet- ja tarpeet kartoitetaan. Näin mahdollistetaan, että asiakkaalle pystytään luomaan juuri tarpeiden laajuutta vastaava palvelukokonaisuus, jolloin asiakas ei maksa mistään itselleen tarpeettomasta.

Tarvekartoituksen valmistuttua asiakas tarkistaa tulokset ja tilaa halutessaan projektisuunnitelman. Projektisuunnitelma on kartoituksen pohjalle luotu tarkka toimintamalli. Suunnitelma hyväksytetään jälleen asiakkaalla, jotta molemmilla osapuolilla on tarkka käsitys projektiin liittyvistä tavoitteita ja vaiheista.

Päättäessään tilata projektin, Laavun kokeneet projektipäälliköt ovat vastuussa ammattitaitoisesta toteutuksesta ja projektin johtamisesta. Monipuolinen asiantuntijakokemus suuristakin kansainvälisistä projekteista takaa, että tiimillämme on valmiudet johtaa projekteja sisällöstä ja laajuudesta riippumatta ja laadusta tinkimättä!

Läpinäkyvyyden periaate näkyy koko prosessin ajan asiakkaan ja palveluntarjoajan tiiviinä vuoropuheluna, missä asiakas voi arvioida projektin onnistumista jo sen toteutuksen aikana ja tämän perusteella päättää ratkaisun käyttöönotosta tai tarvittavista muutoksista projektin aikana.

Ratkaisua käyttöönotettaessa Laavun kokemus muutosjohtamisprosesseista varmistaa ratkaisujen onnistuneen siirtämisen teoriasta käytäntöön ja uusien käytäntöjen jouhevan käyttöönoton. Asiakas ei jää yksin ratkaisun kanssa, vaan palveluprosessiin kuuluu henkilöstön muutosjohtaminen helpottamaan uusia käytäntöjä ja lisäämään käyttömukavuutta. Prosessin loppuvaiheessa toteutetaan hyötyjen todentaminen, missä asiakasyritys analysoi prosessista aiheutuneiden muutosten synnyttämät edut ja parannukset.

Heräsikö tekstin pohjalta ajatuksia palvelutarpeista? Ota yhteyttä, ja keskustellaan riskittömästä ja luotettavasta – teidän liiketoimintaanne tukevasta palveluratkaisusta!